CAMETON 20ml

Cameton se utilizează în tratamentul afecţiunilor inflamatoare ale organelor ORL (rinită, faringită, laringită, etc.).

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. 

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.

- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului duneavoastră sau farmacistului. Acestea include orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.


Ce găsiţi în acest prospect: 

1. Ce este Cameton şi pentru ce se utilizează

2. Ce trebuie să știţi înainte să utilizaţi Cameton

3. Cum să utilizaţi Cameton

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Cameton

6. Conţinutul ambalajului și alte informaţii


1. Ce este Cameton şi pentru ce se utilizează 

Cameton aparţine grupei de medicamente cunoscută sub denumirea de antiseptice nazale și bucofaringiene. Preparat combinat pentru administrare topică. Manifestă acţiune antiinflamatoare, antimicrobiană şi anestezică locală uşoară.

Cameton se utilizează în tratamentul afecţiunilor inflamatoare ale organelor ORL (rinită, faringită, laringită, etc.).


2. Ce trebuie să știţi înainte să utilizaţi Cameton

Nu utilizaţi Cameton

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6);

- dacă aveți vârsta sub 5 ani.

 

Atenţionări şi precauţii

Înainte să utilizați Cameton, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

În timpul tratamentului cu Cameton se recomandă o monitorizare a reacțiilor adverse.

 

Cameton împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.

Este compatibil cu alte preparate, interacţiuni clinice semnificative nu s-au înregistrat.

Sarcina şi alăptarea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămîneţi gravidă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.


Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Preparatul nu influenţează negativ asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a manevra utilaje potenţial periculoase.

 

3. Cum să utilizaţi Cameton

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

 

Mod de administrare: Bucofaringian/nazal.

A se agita flaconul înainte de utilizare.

Se administrează la adulţi şi copii peste 5 ani. Cameton se pulverizează în cavitatea nazală sau bucală în faza de inspiraţie. Înaintea primei utilizări se presează de câteva ori dispozitivul de pulverizare până la apariţia getului dispers. Înainte de administrarea preparatului se scoate capacul transparent de protecţie, dispersorul se introduce în cavitatea nazală la adâncimea 0,5 cm sau în cavitatea bucală şi se apasă până la maxim. Frecvenţa administrării - câte 2-3 pulverizări de 3-4 ori pe zi.

 

Dacă utilizaţi mai mult Cameton decît trebuie

În cazul în care v-aţi administrat o doză mai mare decît cea recomandată, adresaţi-vă medicului dumneavoastră.

Simptomele intoxicației acute în caz de înghițire: greață, vomă, dureri abdominale. Tratament: lavaj gastric, laxative, clister, cărbune activar, tratament simpomatic.

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Cameton

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, nu sunteţi în pericol deosebit. Nu utilizaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.


Dacă încetaţi să utilizaţi Cameton

Nu întrerupeți tratamentul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de întreruperea tratamentului.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.


4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Tulburări ale sistemului imunitar: mai puţin frecvent (afectează mai puțin de 1 din 100 utiliatori) - pot apărea reacţii alergice sub formă de erupţii cutanate.

 

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 

Raportînd reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.


5. Cum se păstrează Cameton

A se păstra la temperaturi 15-25°C. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

Nu utilizaţi Ingalipt după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

6. Conţinutul ambalajului și alte informaţii

Ce conţine Cameton

-  Substanțele active sunt: clorbutanol hemihidrat 1,0 g, levomentol 1,0 g, camfor racemic 1,0 g, ulei de eucalipt 1,0 g.

- Celelalte componente sunt: ulei de vaselină, emulgator T-2, twin-80, apă purificată

 

Cum arată Cameton şi conţinutul ambalajului 

Medicamentul se prezintă sub formă de emulsie de culoare albă sau albă cu nuanţă gălbuie sau albăstrie, cu miros specific.

Cameton-ul este disponibil în 20 ml în flacoane din sticlă etanşate ermetic prin intermediul unui ajustaj cu valvă de pulverizare şi căpăcel transparent. Câte 1 flacon împreună cu prospectul pentru consumator/pacient în cutii de carton.

account_circle
subject
mail
message
public