Oti-Calm 10 mg/40 mg/g picături auriculare

Oti-Calm conține două substanțe active: lidocaina (anestezic local) si fenazona (analgezic si antiinflamator). Oti-Calm este indicat în tratamentul local simptomatic al anumitor afecțiuni dureroase ale urechii mijlocii, cu membrana timpanului intactă:

  • otite congestive acute;
  • otite virale flictenulare;
  • otite barotraumatice.

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.

- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct.4.

- Dacă după 10 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebue să vă adresați unui medic.


Ce găsiţi în acest prospect: 

1. Ce este Oti-Calm şi pentru ce se utilizează

2. Ce trebuie să știţi înainte să utilizaţi Oti-Calm

3. Cum să utilizaţi Oti-Calm

4. Reacţii adverse posibile

5. Cum se păstrează Oti-Calm

6. Conţinutul ambalajului și alte informaţii

Ce este Oti-Calm şi pentru ce se utilizează 

Oti-Calm conține două substanțe active: lidocaina (anestezic local) si fenazona (analgezic si antiinflamator). Oti-Calm este indicat în tratamentul local simptomatic al anumitor afecțiuni dureroase ale urechii mijlocii, cu membrana timpanului intactă:

  • otite congestive acute;
  • otite virale flictenulare;
  • otite barotraumatice.

Ce trebuie să știţi înainte să utilizaţi Oti-Calm 

Nu utilizaţi Oti-Calm 

dacă sunteți alergic la clorhidrat de lidocaină, fenazonă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate in punctul 6).

dacă prezentați perforări ale membranei timpanice de etiologie infecțioasă sau traumatică.

 

Atenţionări şi precauţii

Înainte să utilizați Oti-Calm, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Ca măsură de precauție, trebuie asigurat că membrana timpanului este intactă, înainte de administrarea produsului. Dacă se constată o distrugere a timpanului, administrarea intraauriculară poate să aducă produsul în contact cu structura urechii medii, cu efecte nocive asupra ei.

Produsul poate influența rezultatele testelor antidoping.

 

Oti-calm împreună cu alte medicamente 

Nu se cunosc interacțiuni.


Sarcina, alăptarea și fertilitatea

În absența unei fisuri a timpanului, absorbția sistemică este puțin probabilă. Ca o consecință, în condiții normale de utilizare, acest medicament, dacă este nevoie, poate fi folosit în perioada de sarcină, precum și în timpul alaptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizaţi Oti-Calm

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

 

Mod de administrare

Administrare auriculară.

Doza recomandată este de 4 picături auriculare de 2-3 ori pe zi, instilate în conductul auditiv extern al urechii dureroase, prin apăsarea ușoară a flaconului.

Pentru a se evita contactul neplacut al soluției reci cu urechea, se recomandă încălzirea ușoară în mână a flaconului înainte de utilizare.


Cum se utilizează flaconul-pipetă:

deșurubati capacul flaconului,

înșurubați pipeta pe flacon,

scoateți capacul pipetei,

răsturnați flaconul și apăsați ușor pipeta pentru a obține o picătură,

apăsați din nou până la obținerea a 4 picături,

puneți din nou capacul la pipetă după utilizare.


Durata tratamentului

Tratamentul nu trebuie să depășească 10 zile. Dacă simptomele persistă, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

 

Dacă utilizaţi mai mult Oti-Calm decît trebuie

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj. Dar, dacă aveți dubii în aceasta privință, vă puteti adresa medicului sau la cel mai apropiat spital.

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Oti-Calm

Nu administrați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.


Dacă încetați să utilizaţi Oti-Calm

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.


4. Reacţii adverse posibile

Acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.


Pot apărea reacții locale rare (pot afecta pîna la 1 pacient din 1000) sub formă de reacții alergice, iritații sau hiperemie a meatului auditiv.

 

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: [email protected]

Raportînd reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.


5. Cum se păstrează Oti-Calm

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.


Nu utilizaţi Oti-Calm după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.


Nu utilizați Oti-Calm mai mult de 6 luni dupa prima deschidere a flaconului.


Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

6. Conţinutul ambalajului și alte informaţii

Ce conţine Oti-Calm

- Substanțele active sunt: clorhidrat de lidocaină 0,16 g și fenazonă 0,64 g.

- Celelalte componente sunt: tiosulfat de sodiu, alcool etilic 96 %, glicerol, apă purificată.

 

Cum arată Oti-Calm şi conţinutul ambalajului

Medicamentul se prezintă sub formă de soluție incoloră, sau cu nuanță slab gălbuie cu miros specific de alcool etilic.


Câte 16 g în flacoane din sticlă brună cu gît filetat etanşat ermetic prin intermediul unui capac din plastic de culoare albă.

Câte 1 flacon însoțit de aplicator de picurare format din: capac alb din plastic cu pipeta din elastomer termoplastic cu vârf alb din plastic, introdus în blister din hîrtie/ polietilenă și prospectul pentru pacient în cutie de carton.

account_circle
subject
mail
message
public